Thành lập thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/2, Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Thị xã Phổ Yên hiện có hơn 231 nghìn người, rộng 258,42 km2. Thị xã Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 4 phường và 14 xã). Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 của thị xã này đạt 33,35%.

Việc thành lập thành phố Phổ Yên trên cơ sở nguyên trạng quy mô dân số, diện tích đất tự nhiên và 18 đơn vị hành chính cấp xã (13 phường và 5 xã) của thị xã này.

Sau khi thành lập thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 13 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành) và 5 xã (gồm Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Thành Công, Vạn Phái).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Theo đề xuất của Chính phủ, trong những năm qua, các xã của thị xã Phổ Yên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản.

Tổng thu ngân sách hàng năm của các xã trên đều đạt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các xã này không ngừng được cải thiện; chất lượng hệ thống giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao…

Từ hiện trạng kinh tế – xã hội, tốc độ đô thị hóa ở các xã đề nghị thành lập phường, quy hoạch và định hướng phát triển của thị xã Phổ Yên nêu trên, báo cáo của Chính phủ cho rằng, việc thành lập thành phố Phổ Yên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Phổ Yên là cần thiết.

Việc thành lập thành phố Phổ Yên còn tạo thuận lợi cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền đô thị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thị xã Phổ Yên.

Thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cũng tán thành với sự cần thiết thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với những lý do nêu trong tờ trình và đề án của Chính phủ.

Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chương trình phát triển đô thị của tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Theo Ủy ban Pháp luật thị xã Phổ Yên và các xã đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập thành phố, phường theo quy định; hồ sơ đề án, trình tự, thủ tục lập đề án đều đáp ứng đủ quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

093.15.68886

Tải bảng giá