Phổ Yên chính thức trở thành thành phố thứ 3 thuộc tỉnh Thái Nguyên

Vào ngày 10/4/2022, Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 ngày 15/2/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên trong những tháng đầu của năm 2022, tạo khí thế cũng như quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra.

Trước sự phát triển nhanh và bền vững của một thị xã trẻ đầy tiềm năng, ngày 8/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Đây chính là tiền đề quan trọng cho thị xã Phổ Yên tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh với chức năng là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại của tỉnh. Trên cơ sở đó, thị xã Phổ Yên đặt mục tiêu, xây dựng lộ trình phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2023. Thực tế, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp quyết liệt và phù hợp, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện Nghị quyết diện mạo của một thành phố công nghiệp năng động, hiện đại đã cơ bản hiện hữu. Đồng chí Bùi Văn Lương – Bí Thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết: Đến thời điểm hiện tại, thị xã Phổ Yên đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn của một thành phố, được các cấp Bộ, ngành của Trung ương và địa phương thẩm định, kiểm tra chặt chẽ, đánh giá cao.

Theo Nghị quyết số 469 của UB TV Quốc Hội Thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 231.363 người của thị xã Phổ Yên. Sau khi thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành và 05 xã: Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Thành Công, Vạn Phái;

Rõ ràng, từ một huyện thuần nông trở thành thị xã và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III sớm 1 năm so với Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiếp tục chỉ sau thời gian ngắn triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị thị xã Phổ Yên, đến nay thị xã Phổ Yên đã hoàn thiện 5 tiêu chuẩn lớn của một thành phố có tính quyết định. Về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, Phổ Yên cũng đều đạt và vượt rất cao so với quy định cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định mức 25 – 30%; giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 92%; kim ngạch xuất khẩu chiếm 97% toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm…Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước hăng hái tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trước sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, thị xã Phổ Yên vẫn, đã và đang duy trì có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất hiệu quả, nhờ đó mà những năm gần đây thị xã Phổ Yên vẫn là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư tại Thái Nguyên với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, đặc biệt là tổ hợp Samsung với vốn đầu tư 6,23 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 24 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 70.000 lao động và đang tiếp tục được nhà đầu tư rót vốn thêm gần 1 tỷ USD để mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất. Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 . Trong 3 tháng đầu năm, Đảng bộ thị xã đã tập trung triển khai tích cực và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả, cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Thu ngân sách ước đạt trên 890 tỷ đồng, bằng 30,68% kế hoạch thị xã giao; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 173.256 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức…

Trong những ngày này, Để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, tỉnh Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trong đó nêu rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương; việc đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu và làm thật tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thành lập thành phố Phổ Yên và các phường.

Để tiếp tục cổ vũ phát huy những thành tích đã đạt được, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong triển khai các nội dung theo Nghị quyết; đặc biệt tại “Dấu mốc lịch sử” 10/4/2022 – Khi Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành. Thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo các cấp các ngành, các đơn vị địa phương trên địa bàn thị xã tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 trong toàn Đảng bộ. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trước sự kiện trọng đại của quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

093.15.68886

Tải bảng giá